Sign-graded posets, unimodality of W-polynomials and the Charney-Davis conjecture
Preprint, 2004

Författare

Petter Brändén

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:34

Mer information

Skapat

2017-10-08