Dynamic regularization of input estimation problems by explicit block inversion
Preprint, 2004

Författare

T. Patrik Nordberg

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:36

Mer information

Skapat

2017-10-07