Using QR factorization and SVD to solve input estimation problems in structural dynamics
Preprint, 2004

Författare

T. Patrik Nordberg

Ivar Gustafsson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:37

Mer information

Skapat

2017-10-07