Determinantal two-block-factors and dynamical percolation for some interacting particle systems
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Erik Broman

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:40

Mer information

Skapat

2017-10-06