Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis : en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Kerstin Pettersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Annan matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:44

Mer information

Skapat

2017-10-06