Quantifying environmental impact by log-normal regression modelling of accumulated exposure
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Yulia Yurgens

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:46

Mer information

Skapat

2017-10-07