Topics in applied mathematics -- error-correcting codes and homogenization of PDE
Licentiatavhandling, 2004

MPEG4

homogenization of partial differential equations

wireless IP

discrete Markov processes

channel coding

error-correcting codes

streaming media

convolutional codes

Författare

Erik Alapää

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 48

Mer information

Skapat

2017-10-06