Residue currents of holomorphic morphisms
Preprint, 2004

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:52

Mer information

Skapat

2017-10-08