Drip sealing of tunnels in crystalline rock: Pre-excavation design and evaluation
Licentiatavhandling, 2009

VG-salen, Sven Hultins gata 6, Chalmers University of Technology.
Opponent: Ph. D. Magnus Eriksson, Vattenfall Power Consultant AB.

Författare

Christian Butron

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Geofysisk teknik

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

VG-salen, Sven Hultins gata 6, Chalmers University of Technology.

Opponent: Ph. D. Magnus Eriksson, Vattenfall Power Consultant AB.

Mer information

Skapat

2017-10-06