On the options available in the design of in-plant materials supply systems
Licentiatavhandling, 2009

Vasa C
Opponent: Björn Langbeck

Författare

Robin Hanson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

1654-9732

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology: 1654-9732

Vasa C

Opponent: Björn Langbeck

Mer information

Skapat

2017-10-07