Virus Mineralization at low pH in the Rio Tinto, Spain.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jennifer E Kyle

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

F Grant Ferris

Geomicrobiology Journal

0149-0451 (ISSN) 1521-0529 (eISSN)

Vol. 25 7 338-345

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1080/01490450802402703

Mer information

Skapat

2017-10-10