Robust Portfolio Optimization
Preprint, 2007

Författare

CARL LINDBERG

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:03

Mer information

Skapat

2017-10-06