Mathematical Models in Municipal Solid Waste Management
Preprint, 2007

Författare

Michael K. Nganda

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:06

Mer information

Skapat

2017-10-06