Matrix Ordered Operator Algebras
Preprint, 2007

Författare

Ekaterina Juschenko

Stanislav Popovych

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:09

Mer information

Skapat

2017-10-08