Modeling and Simulation of a Multi Phase Semi-batch Reactor
Preprint, 2007

Författare

Anna Nyström

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:17

Mer information

Skapat

2017-10-08