A quantitative approach for Polymerase Chain Reaction based on a Hidden Markov Model
Preprint, 2007

Författare

Nadia Lalam

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:20

Mer information

Skapat

2017-10-08