The Continuous Galerkin Method for Fractional Order Viscoelasticity
Preprint, 2007

Författare

Fardin Saedpanah

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:37

Mer information

Skapat

2017-10-08