Adaptive Finite Element Methods for Optimal Control Problems
Preprint, 2008

Författare

Karin Kraft

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:01

Mer information

Skapat

2017-10-08