Microarray Analysis of mRNA Decay Assays and Prediction of Drug Target Conservation
Preprint, 2008

Författare

Alexandra Jauhiainen

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:25

Mer information

Skapat

2017-10-07