Model Adaptivity in Elasticity
Preprint, 2008

Författare

David Heintz

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:37

Mer information

Skapat

2017-10-07