Asymptotics of First-Passage Percolation on 1-Dimensional Graphs
Preprint, 2008

Författare

Daniel Ahlberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:39

Mer information

Skapat

2017-10-07