Contribution to Extreme Value Theory with Applications in Bioinformatics
Preprint, 2009

Författare

Dmitrii Zholud

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:08

Mer information

Skapat

2017-10-06