Synthesis of Global Convergence and Adaptivity for a Hyperbolic Coefficient Inverse Problems in 3D
Preprint, 2009

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Michael V. Klibanov

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:11

Mer information

Skapat

2017-10-06