Chebyshev transforms on Okounkov bodies
Preprint, 2009

Författare

David Witt Nyström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:13

Mer information

Skapat

2017-10-06