Ion Transport in Inhomogeneous Media II. Galerkin Methods for Primary Ions
Preprint, 2009

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Anders Brahme

J. Xin

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:14

Mer information

Skapat

2017-10-08