Finite Element Approximation of the Linear Stochastic Wave Equation with Additive Noise
Preprint, 2009

Författare

Mihaly Kovacs

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Fardin Saedpanah

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:18

Mer information

Skapat

2017-10-06