Finite element approximation of the linear stochastic Cahn-Hilliard equation
Preprint, 2009

Författare

Ali Mesforush

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:19

Mer information

Skapat

2017-10-07