Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel: En studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys
Doktorsavhandling, 2008

Författare

Kerstin Pettersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Annan matematik

ISBN

978-91-628-7379-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Mer information

Skapat

2017-10-06