Aspects on asset liability management via stochastic programming
Doktorsavhandling, 2003

Författare

Fredrik Altenstedt

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

ISBN

91-7291-342-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Mer information

Skapat

2017-10-06