Boundary behaviour of eigenfunctions for the hyperbolic Laplacian
Doktorsavhandling, 2002

Författare

Martin Brundin

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

91-628-5511-5

Mer information

Skapat

2017-10-06