Compartmental models of lipoprotein kinetics
Doktorsavhandling, 2004

Författare

Martin Adiels

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

ISBN

91-7291-540-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Mer information

Skapat

2017-10-06