Functional calculus and Bishop's property beta for several commuting operators
Doktorsavhandling, 2001

Författare

Sebastian Sandberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

91-628-4847-X

Mer information

Skapat

2017-10-06