Generalized patterns in words and permutations
Doktorsavhandling, 2003

Författare

Sergey Kitaev

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

ISBN

91-628-5521-2

Mer information

Skapat

2017-10-06