Kinetic equations with a Gaussian thermostat
Doktorsavhandling, 2005

Författare

Yosief Wondmagegne

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

ISBN

91-628-6398-3

Mer information

Skapat

2017-10-06