Lie bialgebra structures and their quantization
Doktorsavhandling, 2005

Författare

Iulia Pop

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-628-6491-2

Mer information

Skapat

2017-10-06