On boundary value problems for intracellular subdiffusion and signaling pathways, and for geometric flows
Doktorsavhandling, 2007

flourescence correlation spectroscopy

signaling pathways

Boolean grids

pseudo-differential equations

boundary value problams

diffusion-reaction equations

mean curvature flow

immersed interface method

anomalous diffusion

Författare

Tobias Gebäck

SuMo Biomaterials

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

ISBN

978-91-7291-883-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2564

Mer information

Skapat

2017-10-07