On boundary value problems for intracellular subdiffusion and signaling pathways, and for geometric flows
Doktorsavhandling, 2007

anomalous diffusion

signaling pathways

flourescence correlation spectroscopy

mean curvature flow

Boolean grids

immersed interface method

boundary value problams

diffusion-reaction equations

pseudo-differential equations

Författare

Tobias Gebäck

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

SuMo Biomaterials

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

ISBN

978-91-7291-883-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2564

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18