On Integral Representation with Weights on Complex Manifolds
Doktorsavhandling, 2007

space

Grassmannians

complex projective

effective null-stellensatz

residue currents

integral representation

Bochner-Martinelli formula

Författare

Elin Götmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

978-91-628-7343-1

Mer information

Skapat

2017-10-06