On residue currents and multivariable operator calculus
Doktorsavhandling, 2005

Författare

Håkan Samuelsson Kalm

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

91-628-6586-2

Mer information

Skapat

2017-10-06