On unimodality and real-rootedness of polynomials in combinatorics
Doktorsavhandling, 2005

Författare

Petter Brändén

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Diskret matematik

ISBN

91-628-6523-4

Mer information

Skapat

2017-10-06