The Äspö Task Force on groundwater flow and transport of solutes: bridging the gap between site characterization and performance assessment for radioactive waste disposal in fractured rocks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Solute transport

Sweden

Äspö Task Force

Groundwater flow

Författare

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Björn Gylling

Kemakta Konsult AB

Jan-Olof Selroos

Stockholms Kooperativa Bostadsforening

Hydrogeology Journal

1431-2174 (ISSN)

Vol. 17 5 1031-1033

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1007/s10040-008-0419-6

Mer information

Skapat

2017-10-07