The art and skill of engraving: Craftsmanship and the evolution of knowing and technologies
Kapitel i bok, 2009

sociocultural

technologies

knowing

engraving

Författare

Åsa Mäkitalo

Göteborgs universitet

Christer Carlsson

Roger Säljö

Göteborgs universitet

F. Oser, U. Renold, E. G. John, E. Winter & S. Weber (Eds.). VET Boost:Towards a Theory of Professional Competencies.

315-334

Ämneskategorier

Pedagogik

ISBN

978-90-8790-736-5

Mer information

Skapat

2017-10-10