Rotor Wake/Stator Broadband Noise Calculations Using Hybrid RANS/LES and Chorochronic Buffer Zones
Övrigt konferensbidrag, 2009

Aeroacoustics

Författare

Martin Olausson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

15th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 11-13 May, Miami, Florida

AIAA 2009-3338

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06