Distribution of culturable microorganisms in Fennoscandian shield groundwater
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Shelly A Haveman

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

FEMS Microbiology Ecology

0168-6496 (ISSN)

Vol. 39 2 129-137

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1111/j.1574-6941.2002.tb00914.x

Mer information

Skapat

2017-10-10