Microbially mediated redox processes in natural analogues for radioactive waste
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Shelly A Haveman

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Journal of Contaminant Hydrology

0169-7722 (ISSN)

Vol. 55 1-2 161-174

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/S0169-7722(01)00180-2

Mer information

Skapat

2017-10-10