Cultivability of microorganisms introduced in a compacted bentonite clay buffer at high-level radioactive waste repository conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Mehrdad Motamedi

Ola Karnland

Torbjörn Sandén

Engineering Geology

0013-7952 (ISSN)

Vol. 58 2 149-161

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/S0013-7952(00)00056-9

Mer information

Skapat

2017-10-10