Retention of strontium, cesium, lead and uranium by bacterial iron oxides from a subterranean environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

F Grant Ferris

R.O Hallberg

B Lyvén

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Applied Geochemistry

0883-2927 (ISSN)

Vol. 15 7 1035-1042

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/S0883-2927(99)00093-1

Mer information

Skapat

2017-10-10