Distribution and metabolic diversity of microorganisms in deep igneous rock aquifers of Finland
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Shelley A Haveman

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Paula Ruotsalainen

Geomicrobiology Journal

0149-0451 (ISSN) 1521-0529 (eISSN)

Vol. 16 4 277-294

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1080/014904599270541

Mer information

Skapat

2017-10-10