Methanobacterium subterraneum, sp. nov., a new alkaliphilic, eurythermic and halotolerant methanogen isolated from deep granitic groundwater
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Svetlana Kotelnikova

Alberto J.L Macario

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

International Journal of Systematic Bacteriology

Vol. 48 2 357-367

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1099/00207713-48-2-357

Mer information

Skapat

2017-10-10