Effects of pH and ionic strength on the adsorption of Cs, Sr, Eu, Zn, Cd and Hg by Pseudomonas putida
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

M Ledin

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Bert Allard

Water, Air, and Soil Pollution

0049-6979 (ISSN) 1573-2932 (eISSN)

Vol. 93 1-4 367-381

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1007/BF02404767

Mer information

Skapat

2017-10-10