16S rRNA gene diversity of attached and unattached bacteria in boreholes along the access tunnel to the Äspö hard rock laboratory, Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Johanna Arlinger

Göteborgs universitet

Susanne Ekendahl

Göteborgs universitet

Lotta Hallbeck

Göteborgs universitet

FEMS Microbiology Ecology

0168-6496 (ISSN)

Vol. 19 4 249-262

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1111/j.1574-6941.1996.tb00217.x

Mer information

Skapat

2017-10-10